fot.archiw.paraf.

W tym roku obchodzimy 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja prosi dzieci z Fatimy a przez nie prosi nas: Odmawiajcie różaniec, pokutujcie, podejmijcie obowiązek wynagrodzenia. Ramię Mojego Syna jest coraz cięższe a Ja muszę Je cały czas podtrzymywać. Spełnijmy zadość prośbie Matki Bożej w kontekście rozpoczynającego się miesiąca maja. Naród polski zawsze słynął z pobożności maryjnej. Niech i w tym roku z naszych świątyń, spod przydrożnych krzyży i kapliczek popłynie ten piękny głos Litanii loretańskiej i maryjnych pieśni. Zapraszamy codziennie w miesiącu maju do udziału w Nabożeństwach majowych, które będziemy odprawiać po zakończeniu Mszy świętej wieczornej.

ks.T.Walczak

Obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła w Urzejowicach z relikwiami s. Faustyny, fot. ks.T.Walczak

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łask i(Dz. 699).

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen. 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

ks.T.Walczak

fot.Internet

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask,

a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem,

abyście wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary,

która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.

Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje:

zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie.

Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość,

bo On rzeczywiście zmartwychwstał ! Alleluja!

Administratorzy

 

fot.udost.ks.T.Walczak

Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen"...

źródło: deon.pl

poniżej kilka zdjęć z uroczystości:

Administrator

fot.udost.ks.T.Walczak

Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina nam on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1Kor 10,31). Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy świętej wielkanocnej powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu wyrazimy sobie wtedy wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem znakiem nowego życia.

Panie Jezu Chryste zasiądź między nami,

udziel nam radości Twego Zmartwychwstania;

niech się okażemy Twoimi uczniami a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.

Źródło: Agenda Liturgiczna

fot.j.w.

Administrator

 

 

 

fot.ks.T.Walczak

Jak co roku wspólnota parafialna zgromadziła się na czuwanie i modlitwę przy Grobie Pańskim. Przygotowywaliśmy się do tego przez cały Wielki Post. Jego ukoronowaniem były Rekolekcje, których wygłoszenia podjął się misjonarz ze Zgromadzenia Ojców Saletynów ks. Szymon Data. Dekoracja Ciemnicy i Grobu Pańskiego tradycyjnie została ustawiona przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy współudziale młodzieży. Piękna dekoracja przyozdobiona dodatkowo kwiatami pozwala wchodzić w głębię Męki Pańskiej. W Wielki Czwartek przeżywaliśmy Uroczystą Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Wspominaliśmy ustanowienie tych dwóch nierozdzielnych sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Na koniec Parafianie przygotowali niespodziankę dla pracujących w parafii kapłanów. Przedstawiciele poszczególnych stanów złożyli życzenia ks. Proboszczowi i ks. Wikariuszowi i wręczyli bukiety kwiatów jako dowód wdzięczności za posługę pełnioną przez nich we wspólnocie parafialnej. W Wielki Piątek trwamy w zadumie i ciszy przy Grobie Pana Jezusa. Adorują poszczególne Róże oraz dzieci i młodzież naszej parafii.

ks. Tomasz Walczak

fot.Internet

PORZĄDEK ADORACJI PRZY CIEMNICY

I PRZY BOŻYM GROBIE

WIELKI CZWARTEK                        

2000 - 2100Róża MB Królowej Rodziny                         

                     Wierni z dzielnicy Zagrody                                             

2100 - 2200Róża MB Jackowej                                          

                     Wierni z dzielnicy Kańczudzkie                                     

2200 - 2300Róża św. Maksymiliana                               

                     Wierni z dzielnicy Kąt                                                     

2300 - 2400Róża św. Józefa                                                                      

                     Wierni z dzielnicy Zarudzie       

  WIELKI PIĄTEK

700 - 800Róża MB Anielskiej                                                         

                 Wierni z dzielnicy Nowy Świat                      

800 - 900Róża MB Bolesnej                                                                         

                 Wierni z dzielnicy Osiedle i Wojciechówka                      

1000 - 1100Róża MB Królowej Polski                               

                 Wierni z dzielnicy Kańczudzkie                                        

1100 - 1200Róża MB Królowej Aniołów                         

                 Uczniowie kl. III SP                                                            

1200 - 1300Róża MB Nieustającej Pomocy                        

                     Róża św. Klary                                                          

                     Uczniowie kl. IV SP                                              

1300 - 1400Róża św. Agaty                                      

                     Uczniowie kl. V SP                                                           

1400 - 1500Róża MB Częstochowskiej                                              

                     Uczniowie kl. VI SP                                     

1500 - 1600Róża MB Wspomożenia Wiernych                               

                     Uczniowie kl. I Gimn.                                                   

1600 - 1700Róża św. Anny                                           

                     Uczniowie kl. II Gimn.                                                        

1700 - 1800Róża św. Jadwigi Śląskiej                                        

                     Róża bł. Ks. Popiełuszki                                  

2000 - 2100Róża MB Królowej Różańca św.                                       

                     Wierni z dzielnicy Kąt                                            

2100 - 2200Róża bł. Anieli Salawy                                           

                     Uczniowie kl. III Gimn.                                         

                     Młodzież całej parafii   

WIELKA SOBOTA

 700 - 800Róża MB Anielskiej

                   Róża MB Królowej Aniołów

800 - 900Róża MB Wspomożenia Wiernych

                    Róża MB Królowej Polski

900 - 1000Róża MB Nieustającej Pomocy

                        Róża św. Antoniego

                         Róża św. Katarzyny

1000 - 1100Róża św. Jadwigi Śląskiej

                                Róża św. Faustyny

                                Uczniowie kl. III SP

 1100 - 1200Róża MB Jackowej

                          Róża św. Anny

                       Uczniowie kl. IV SP

 1200 - 1300Róża MB Królowej Rodzin

                              Uczniowie kl. V SP

 1300 - 1400Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

                                     Uczniowie kl. VI SP

1400 - 1500Róża bł. Anieli Salawy

                            Róża św. Mikołaja

                            Uczniowie kl. I Gimn

 1500 - 1600Róża św. Agaty

                       Róża bł. Ks. Popiełuszki

                        Uczniowie kl. II Gimn.

 1600 - 1700Róża MB Bolesnej

                         Róża św. Józefa

                        Wierni z dzielnicy Kąt

 1700 - 1800Róża MB Częstochowskiej

                            Róża św. Maksymiliana

                           Wierni z dzielnicy Zarudzie

 1800 - 1900Róża św. Klary

                       Uczniowie kl. III Gimn.

                      Wierni z całej Parafii

REZUREKCJA

  Róża św. Józefa

   Róża św. Mikołaja

 

Administrator

 

                   

 

 SOBOTA 1.04.

18.00 – Msza święta z nauką na rozpoczęcie rekolekcji. Po Mszy św. nauka dla młodzieży.

 

NIEDZIELA 2.04.

 7.00 – Msza święta z nauką ogólną.

  9.00 - Msza święta z nauką ogólną.

11.00 – Msza święta z nauką ogólną.

15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Msza święta po nabożeństwie.

 

PONIEDZIAŁEK 3.04.

 9.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich.

15.00 – Spotkanie z uczniami klas I SP – V SP

 16.00 – Spotkanie z uczniami klas VI SP – III GIM

18.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich. Po Mszy świętej nauka dla małżonków.

 

WTOREK 4.04. DZIEŃ SPOWIEDZI

 9.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź dla ludzi chorych i w podeszłym wieku

10.00 – Msza święta z nauką dla starszych i chorych, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja.

 14.00 – 17.30. – Spowiedź dla wszystkich parafian z przerwą od 16.00 – 16.30.

18.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich.

 

ŚRODA 5.04.

9.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich.

15.00 – Spotkanie z uczniami klas I SP – V SP.

16.00 – Spotkanie z uczniami klas VI SP – III GIM.

17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji.

 

 

Pamiątkowe obrazki i książka, które bierzmowani otrzymali od Księdza Biskupa oraz krzyż, fot. Patrycja Kapusta

Dnia 16.03.2017 r. w naszej parafii odbyła się uroczystość bierzmowania. Do sakramentu przystąpiła młodzież klasy III gimnazjum z Urzejowic (21 osób) oraz Krzeczowic (16 osób). Księdza biskupa Stanisława Jamrożka z wielką radością przywitali przedstawiciele rodziców kandydatów do tego właśnie sakramentu (Ewa i Krzysztof Stachiewiczowie). Biskup wygłosił piękne kazanie, które trafiło w serca każdego i głęboko poruszyło. Nadszedł czas na namaszczenie krzyżmem. Każdy z bierzmowanych bardzo głęboko przeżył tę chwilę, gdyż tak bardzo długo na nią czekał i przygotowywał się do tego dnia. Następnie młodzież odnowiła przyrzeczenia abstynenckie złożone w dniu I Komunii Świętej i uroczyście przysięgała nie sięgać po napoje alkoholowe i inne używki przynajmniej do 18 roku życia. Nadszedł czas na Komunię Świętą, która wszyscy przyjęli. Następnie Patrycja Kapusta, Weronika Wach i Bartek Marek złożyli podziękowania biskupowi oraz księżom za przygotowanie i udzielenie im tego pięknego sakramentu. Uroczystość dobiegała końca. Wszyscy bierzmowani na koniec otrzymali od księdza biskupa książkę pt "Pasja", która - jak stwierdził biskup - jest idealna na okres Wielkiego Postu. Nastąpiło ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II, po czym uroczystość dobiegła końca. Wszyscy z uśmiechem na twarzy pomodlili się i wyruszyli do swoich domów.

Patrycja Kapusta
Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice