fot.Internet

"Chrystus Zmartwychwstan jest, 

nam na przykład dan jest.

Iż mamy z martwych powstać
 
z Panem Bogiem królować.
 
Alleluja."
 
Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary. 
To czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro. 
Z tej okazji jako Duszpasterze składamy Wam drodzy Parafianie i Goście
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, 
pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech Wiara, Nadzieja i Miłość będą zawsze obecne w Waszym życiu.    
 
Duszpasterze i Administratorzy

fot.udost.ks.T.W.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół.

źródło: niedziela.pl

zdjęcia w galerii

Administrator

fot.udost.ks.T.W.

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem, przy symbolicznym grobie czuwa warta - ministranci i Straż Grobowa. 

zdjęcia z poświęcania pokarmów w naszym kościele w galerii

Adminitsrtator

fot.udost.ks.T.W.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii. Ołtarz ma być zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się po południu około godziny 15, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W dniu dzisiejszym Komunię św. rozdziela się wiernym jedynie podczas sprawowania liturgii Męki Pańskiej; chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w tym obrzędzie, można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia. Kapłan i diakon, ubrani w szaty mszalne koloru czerwonego, udają się do ołtarza i po oddaniu mu czci padają na twarz lub klękają. Wszyscy zgromadzeni przez pewien czas modlą się w ciszy. Następnie kapłan z posługującymi udaje się na miejsce przewodniczenia. Zwrócony do wiernych odmawia jedną z następujących modlitw: Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając krew swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

źródło: pallotyni.pl

w galerii kilka zdjęć z dzisiejszego dnia

Administrator

Ciemnica

fot.ks.T.W.

fot.udost.ks.T.W.

Tradycyjnie już w Wielkim Poście przeszła ulicami naszej miejscowości Droga Krzyżowa. Tegorocznym rozważaniom przyświecało motto: "Pójdę chętnie drogą krzyża, bo ten krzyż do Ciebie zbliża". Krzyż był niesiony od stacji do stacji przez przedstawicieli poszczególnych stanów naszej Parafii. Udział w tym nabożeństwie przygotował nas do obchodów Wielkiego Tygodnia i towarzyszenia Jezusowi w Jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. 

ks.T.W.

w galerii kilka zdjęć

fot.udost.ks.T.W.

W dniach 19 i 20 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urzejowicach wzięli udział w rekolekcjach organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla w Przeworsk w ramach programu Strefa Młodych. Młodzi mieli okazję wysłuchać nauk rekolekcyjnych w kościele i uczestniczyli w nabożeństwach a następnie spotkali się z zaproszonym gościem raperem Dobromirem Makiem Makowskim który mówił im o tym co to znaczy być prawdziwym chłopakiem i wartościową dziewczyną co zrobić aby życia nie zmarnować. Świadectwo człowieka który sam wiele przeszedł trafiało do serc młodych. 

fot.j.w.

 

fot.udost.ks.T.W.

Powoli żegnamy się z nastrojem Świąt Bożego Narodzenia. Coraz rzadziej brzmią piękne polskie kolędy. Pięknym podsumowaniem i zamknięciem tego szczególnego okresu  Bożego Narodzenia było przedstawienie jasełek w wykonaniu dzieci i młodzieży formującej siew grupach parafialnych. Społeczność parafialna zgromadziła się w Wiejskim Domu Kultury 28.stycznia 2018. Młodzi aktorzy wspaniale odegrali swoje role. Mieliśmy okazję jeszcze raz przeżyć głębię betlejemskiej nocy. Jasełka zostały przygotowane przez ks. Wikariusza Tomasza we współpracy z Urszulą Gołdasz. Odbył się również kiermasz ciekawej książki i pierników. Zapraszamy wszystkich na kolejne przedstawienie za rok.   

ks.T.W.

fot.j.w.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice