Kapłana należy wezwać gdy zachodzi poważna choroba, starość lub nagły wypadek. Wezwanie należy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie.

Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwsze piątki każdego miesiąca oraz w terminie podanym w ogłoszeniach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy (w nagłych wypadkach o każdej porze). Jak co roku obchodzony jest także w naszej parafii dzień chorego. Dzień ten ma miejsce w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego.

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych!
Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament ten chrześcijanin może przyjmować za każdym razem gdy jest dotknięty ciężką chorobą lub gdy nastąpiło jej nasilenie.
Sakramentu tego udzielają tylko kapłani. Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Przygotowanie mieszkania na przyjęcie kapłana:
W pobliżu chorego należy:

* umieścić stół nakryty białym obrusem,
* na stole postawić krzyżyk i dwie zapalone świece,
* w naczyńku wodę święconą lub wodę zwykłą z prośbą o poświęcenie,
* na talerzyku kawałek waty,
* mogą być także świeże kwiaty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice