"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca". (Jan Paweł II)
    Zdając sobie sprawę z wagi modlitwy różańcowej, w naszej parafii istnieje silna grupa członków Żywego Różańca. Są wśród nich zarówno kobiety, jak również mężczyźni, młodzież i dzieci. Wszystkich grup Żywego Różańca w naszej parafii jest 29 - 18 żeńskich, 4 męskie i 7 szkolnych.


Spis Róż Żywego Różańca w parafii p.w. św. Mikołaja w Urzejowicach:


1.    Róża M. Bożej Anielskiej
2.    Róża M. Bożej Bolesnej
3.    Róża M. Bożej Częstochowskiej
4.    Róża M. Bożej Jackowej
5.    Róża M. Bożej Królowej Aniołów
6.    Róża M. Bożej Królowej Polski
7.    Róża M. Bożej Królowej Rodzin
8.    Róża M. Bożej Nieustającej Pomocy
9.    Róża M. Bożej Królowej Różańca św.
10.    Róża M. Bożej Wspomożenia Wiernych
11.    Róża św. Agaty
12.    Róża bł. Anieli Salawa
13.    Róża św. Anny
14.    Róża św. Antoniego
15.    Róża św. Jadwigi Śląskiej
16.    Róża św. Józefa
17.    Róża św. Katarzyny
18.    Róża św. Klary
19.    Róża św. Maksymiliana
20.    Róża św. Mikołaja
21.    Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
22.    Róża z Wolicy


RÓŻE SZKOLNE

1.         kl. III – Roża Aniołów Stróżów
2.         kl. IV – Róża św. Stanisława Kostki
3.         kl. V – Róża bł. Karoliny Kózka
4.         kl. VI – Róża św. Łucji
5.         kl. I Gimn. - Róża św. Weroniki
6.         kl. II Gimn. – Róża św. Kazimierza Królewicza
7.         kl. III Gimn. – Róża św. FranciszkaHistoria Stowarzyszenia Żywego Różańca

     Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

     Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.
"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

     Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.
Ceremoniał Żywego Różańca

     Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

    * w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
    * Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
    * Ofiarowania Pańskiego (2 II),
    * Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
    * Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
    * Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
    * w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
    * oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice