Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Przemyskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, powołał połeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
    Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w spotkaniach prowadzonych przez księdza proboszcza.
    Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
    W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
c) przedstawiciele katolików świeckich

Skład Rady parafialnej w parafii Urzejowice:

1. Ks. Proboszcz - Antoni Łyko
2. Ks. Wikariusz - Tomasz Walczak
3. Balawender Wiesław
4. Dryla Kazimierz
5. Hypta Tadeusz
6. Kantor Ryszard
7. Kapusta Jan
8. Kasprzyk Marek
9. Kiszka Izydor
10. Lemiech Mariam
11. Nosek Zbigniew
12. Orzechowski Henryk
13. Pieniążek Stanisław
14. Posiak Antoni
15. Wąsacz Zbigniew
16. Zygmunt Jan
17. Majcher Henryk-Wolica

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice