Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej.
Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w Zakładzie Pogrzebowym i Urzędzie Stanu Cywilnego przedstawiając:

* odpis aktu zgonu z USC(do wglądu);
* dane personalne zmarłego;
* zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
* w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem: pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał;

Gdy zajdzie taka potrzeba, na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii.

W pełniejszym i głębszym przeżyciu liturgii obrzędów pogrzebu pomocą służą: p. Organistka i p. Kościelny, których osobiście można poprosić, by swoją służbą ubogacili uroczystość ostatniego pożegnania.
Zachęcamy do wcześniejszego przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia w dniu pogrzebu Komunii Świętej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice