Według zwyczaju w naszej diecezji, dzieci powinne przyjęcie pierwszej Komunii św. i przygotowanie do tego sakramentu przeżywać w swojej parafii. Tzn.: katecheza tych dzieci odbywa się w szkole a sakramenty święte dzieci przyjmują w swojej parafii. W ten sposób dzieci i rodzice bardziej wiążą się ze swoją parafią i nie pozostają anonimowi.

* rodzice zgłaszają dziecko do kancelarii już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią);
* podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce (otrzymują je 1 października), medaliki (dzieci otrzymują 8 grudnia) oraz książeczki (wręczane w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu) itp. (wg ustaleń);
* w wyznaczonych terminach odbywają się formacyjne spotkania z rodzicami dzieci;
* termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii tradycyjnie ustalamy na jednym ze spotkań z rodzicami;
* Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci klas III jest tydzień po I komunii św.

Eucharystia czyli Msza św. to pamiątka i uobecnienie najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.
(Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).
Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół" zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki - stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

* wszystkie niedziele roku;
* Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
* Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
* Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
* Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);
* Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
* Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
* Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą.
Aby przyjąć Komunię św. należy:

* być wolnym od grzechów ciężkich;
* mieć dobrą intencję przyjęcia Komunii św., to znaczy nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu eucharystycznego przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach do jednej godziny. Tylko czysta woda go nie łamie oraz przyjmowane lekarstwa przez chorych.
Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.
Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów.
św. Jan Chryzostom

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice