Najstarsza wzmianka kronikarska o Urzejowicach znajduje się w dokumencie erekcyjnym, pochodzącym z 1411 roku, powołującym w tej miejscowości parafię rzymsko – katolicką.
     Fundatorami byli bracia Jan i Mikołaj Szenko (Sienko) oraz ich matka. Rodzina wzniosła kościół parafialny św. Mikołaja, który ofiarowali prepozyturze w Przeworsku. Drewnianą świątynię erygował biskup przemyski Maciej Janina. Zgodnie z przekazami historycznymi w czasie najazdu tatarskiego w 1623 r. parafia znacznie ucierpiała. Niedługo potem Urzejowice przeszły pod rządy trybuna przemyskiego Jana Szamowskiego. W 1650 r. ufundował on nowy kościół, który został wybudowany obok starego.
     Na życzenie fundatorów, biskup przemyski, Maciej Janina, zlecił prowadzenie parafii w Urzejowicach kanonikom Regularnym Bożego Grobu w Miechowie, którzy (pomimo kasacji przez cesarza austriackiego zakonu bożogrobców w 1820 roku ), aż do 1860 roku opiekowali się parafią.

W 1870 roku parafię objął ks. Karol Pawłowski, który przy pomocy nowych właścicieli Urzejowic, Hermana i Genowefy Turnau, dokonał kapitalnego remontu kościoła.
     Pod koniec XIX wieku stan świątyni oraz jej wielkość nie spełniały potrzeb parafian. Ksiądz stanął więc przed trudnym problemem: rozbudować starą świątynię czy od podstaw budować nową. Ostatecznie przystąpiono do budowy nowego kościoła. Projekt i kosztorys opracował Henryk Hochberg ze Lwowa. Gotowe plany świątyni zostały przedstawione biskupowi przemyskiemu, który po wyrażeniu swojej aprobaty, umożliwiał komitetowi parafialnemu podjęcie pierwszych prac budowlanych. Prace rozpoczęto od wybudowania cegielni, położonej poza obrębem wioski. Miała ona dostarczać materiału do budowy świątyni. Rozpoczęto więc przygotowanie terenu pod budowę. Ważnym krokiem było poświęcenie kamienia węgielnego, który wraz z dokumentami erekcyjnymi, wmurowano w ścianę kościoła za wielkim ołtarzem. Budowa nowej świątyni trwała trzy lata      (1904-1907)  i zakończona została 9 czerwca 1907 r. Wtedy ks. Teofil Łękawski, prepozyt kapituły przemyskiej dokonał poświęcenia kościoła. Od tego dnia wszystkie nabożeństwa odprawiane były tylko w nowym kościele. Wmurowana w ścianę tablica upamiętniała zakończenie budowy świątyni wzniesionej w stylu neogotyckim.
     Konsekracji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach dokonał 24 maja 1910 roku bp. Józef Sebastian Pelczar.

     W ostatnich latach (kiedy proboszczem został ksiądz Antoni Łyko ) wykonano m.in. nową elewację kościoła oraz pokryto dach miedzianą blachą. Ponadto Stanisław Lenar według własnego projektu wykonał nową polichromię. Wysiłkiem wszystkich parafian zrobiono także ogrzewanie świątyni, a obecnie trwają prace przy remoncie organów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice