Wejście w świat Pisma Świętego to początek naprawdę niezwykłej przygody, która zmieniła życie bardzo wielu osób. Po co człowiek wierzący miałby czytać Biblię? Odpowiadając na to pytanie św. Hieronim - tłumacz Biblii na łacinę (Vulgata, IV w.) - napisał, że "nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa". Biblia objawia charakter Boga, pozwala poznać Jego oczekiwania i zamiary wobec człowieka. Znajomość Biblii sprawia, że wiara staje się dojrzalsza, mądrzejsza, ponieważ obraz Boga jaki kształtuje w nas Biblia wykracza poza nasze ograniczenia i wyobrażenia. Dlatego też w naszej parafii, po zakończeniu prac nad Synodem w Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000) - jako owoc prac posynodalnych, powołana została Grupa Biblijna. Spotkania tej wspólnoty odbywają sie w II czwartki misiąca w salce domu parafialnego. Spotkania prowadzi ks. Proboszcz. Zapraszamy do naszej wspólnoty tych, którzy chcieli by ubogacić swoje życie duchowe poprzez lekturę Pisma św. i jego egzegezę.

Wierzymy, że warto czytać Biblię, ponieważ:

- Lektura Biblii - jeśli akceptujemy wymagania stawiane przez Pismo Święte - kształtuje w nas postawę autentycznej pobożności, czyli postrzegania rzeczywistości po Bożemu, zgodnie z intencjami jej Stwórcy. Taki ogląd rzeczywistości jest dla nas cenną wartością.

- Znajomość Pisma ułatwia zrozumienie prawd o Królestwie Bożym; Jezus porównuje tą znajomość do "skarbca", z którego - stawszy się uczniem Królestwa Niebios - można wydobywać nowe i stare rzeczy (Mt 13,52). Dlatego jesteśmy przekonani, że warto poznawać Biblię i nią żyć.

- Lekturze Biblii bez wątpienia towarzyszy Boże błogosławieństwo. We wstępie do Księgi Apokalipsy, uchodzącej za niezwykle trudną do zrozumienia (najtrudniejszą w całej Biblii!) - można przeczytać: "Błogosławiony ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów proroctwa..." (Ap 1,3). Wydaje nam się, że to właściwa odpowiedź dla tych chrześcijan, którzy nie czytają Biblii - pozbawiają się oni czegoś wspaniałego: błogosławieństwa Bożego...

- Rozpoznając łaskę towarzyszącą lekturze Biblii, Kościół Katolicki nie tylko zachęca do poznawania Pisma Świętego, ale też udziela wiernym czytającym Pismo Święte odpustów pod zwykłymi warunkami (m.in. udział w eucharystii i  modlitwa w intencjach papieskich). Wierny, który czyta Pismo Święte jako lekturę duchową z szacunkiem należnym Słowu Bożemu, uzyskuje odpust cząstkowy. Odpust będzie zupełny, jeśli pobożna lektura trwa przynajmniej przez pół godziny. I możesz go uzyskiwać każdego dnia!

- Nie znając Biblii - przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Boże jest lampą, umożliwiającą dostrzeżenienie drogi (Ps 119,105). Podkreślił to niedawno Benedykt XVI, mówiąc: Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. (...) Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę -  odpowiada z ufną otwartością serca (Papież Benedykt XVI, Rzym 16.09.2005)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice