Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego - powstało w naszej parafii przed kilku laty dzięki namowom kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, którzy raz w roku odwiedzają wszystkie parafie naszej Archidiecezji.  Liczba członków dzieła stale się rozrasta. Przewodniczącą Dzieła Pomocy Powołaniom w naszej parafii jest pani Stanisława Weselak.

       Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym rozumianej:
         - najpierw jako prośba do Pana o nowe, święte powołania;
         - następnie jako troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego;
         - wreszcie jako odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.

    W celu włączenia się do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom należy podjąć lub kontynuować w jego ramach modlitwę w intencjach powołaniowych.
Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.), a nadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie. Tak więc grupa ta potrzebna jest dla wspólnoty kościoła lokalnego!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice