fot. udost. Bernardyni z Przeworska

Dnia 13 czerwca 2018 uczniowie klasy III Gimnazjum przyjęli sakrament bierzmowania z rąk J.E. ks. Abpa Adama Szala w klasztorze o. Bernardynów w Przeworsk.

ks.T.W.

Zdjęcia w galerii.

fot.Mateusz Kiszka

Dnia 13 06 2018 obchodziliśmy 15 rocznicę wyboru św. Antoniego z Padwy na Patrona nasze Szkoły Podstawowej. Społeczność szkolna wraz z Panią Dyrektor Agatą Bróż, Panem Wójtem Danielem Krawcem i innymi zaproszonymi Gośćmi zgromadziła się w kościele parafialnym. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem ks. Proboszcza Antoniego Łyko, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Zbigniew Suchy, redaktor naczelny Przemyskiej Niedzieli. Mszę świętą koncelebrowali byli wikariusze: ks. Stanisław Babiarz, ks. Krzysztof Rygiel, oraz obecnie pracujący w parafii ks. Tomasz Walczak. Kaznodzieja w kazaniu zatytułowanym "Nie odbierać dzieciom zapachu Boga" zwrócił uwagę na to, że współczesny świat ciągle potrzebuje autorytetów, ale często nie chce ich słuchać i naśladować. Rodzice zapominają o tym, że dostają swoje dzieci w darze od Boga, który im zaufał i powierzył im te dzieci na jakiś czas po to, aby je dobrze wychowali i przekazali im uniwersalne wartości. Szkoła, nauczyciele i katecheci są tymi, którzy mają rodzicom w tym pomóc, ale nie mogą ich w tym wyręczać. Dzieci są takie, jacy są ich rodzice, dzieci mówią to o czym mówi się w ich rodzinnym domu. Rodzice nie mogą do niczego swoich dzieci zmuszać. Powinni uszanować Potrzeba przewodników na miarę św. Antoniego z Padwy, który choć żył dawno to jednak może być Patronem również i w dzisiejszych czasach. Słowa Świętego "Kto głosi prawdę ten głosi Chrystusa, a kto się prawdy zapiera zapiera się Chrystusa" zapadły głęboko w serca. Kaznodzieja zachęcił młodzież i dzieci do naśladowania w życiu tak potężnego Patrona. Dalsza część Uroczystości odbyła się w Szkole. Zaproszeni gości wysłuchali montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów naszej Szkoły.

ks.T.W

zdjęcia w galerii

fot.udost.ks.T.W

Dzieci l-komunijne wraz ze swoimi rodzicami pielgrzymowały 9. czerwca br. do Krakowa-Łagiewnik i do Wadowic. W planie była Mszą św prelekcja siostry o św. Faustynie i zwiedzanie muzeum Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II w Wadowicach.

więcej zdjęć w galerii

fot. Paweł Drabik i Dawid Stachiewicz

W dniu 31 Maja nasza parafia przeżywała uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godzinie 9.00. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Przypomniał że podstawowym celem dzisiejszej uroczystości jest uwielbić Jezusa Chrystusa, który pozostał z nami w znaku chleba i wina. Zachęcił, aby jak najczęściej przyjmować Go do swego serca w przeciwnym bowiem razie życie chrześcijanina jest pozbawione sensu. Szczególnie dobitnie zabrzmiały słowa o znaczeniu procesji, która przeżywana w oderwaniu od Mszy świętej traci swoje znaczenie i staje się tylko i wyłącznie spacerem i przechadzką. Tymczasem powinna być ona manifestacją naszej wiary w realną obecność Chrystusa i wyrazem naszej miłości do Zbawiciela. Po Mszy świętej procesja ruszyła do czterech ołtarzy na dzielnicy Zagrody. Pięknie przygotowane ołtarze nawiązywały do tematu roku duszpasterskiego: "Napełnieni Duchem Świętym". Pan Bóg pobłogosławił nam piękną pogodą, która sprzyjała modlitwie.

ks.T.W.

Zdjęcia w galerii 

poniżej zdjęcia czterech ołtarzy 

fot. p. Anna Śmiałek

W dniu 27 maja o 10.30,  16 dzieci, uczniów kasy III Szkoły Podstawowej w Urzejowicach przyjęło l Komunię Świętą. Przez następne 7 dni dzieci przeżywać będą w komunijnych strojach "biały tydzień" oraz później oktawę Bożego Ciała.

w galerii kilka zdjęć z uroczystości

Administrator 

fot.udost.ks.T.W.

W dniu dzisiejszym, tj. 13 maja br., o godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków OSP Urzejowice. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta. W galerii można zobaczyć kilka zdjęć.

Administrator

fot.udost.ks.T.W.

W Niedzielę Biblijną 15. 04. Czterech nowych kandydatów zostało ustanowionych lektorami: Paweł Drabik, Mateusz Kiszka, Tobiasz Nakonieczny i Samuel Wąsacz.Mszę św. poprzedziła procesja zmartwychwstania.

ks.T.W.

zdjęcia w galerii

fot.Internet

"Chrystus Zmartwychwstan jest, 

nam na przykład dan jest.

Iż mamy z martwych powstać
 
z Panem Bogiem królować.
 
Alleluja."
 
Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary. 
To czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro. 
Z tej okazji jako Duszpasterze składamy Wam drodzy Parafianie i Goście
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, 
pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech Wiara, Nadzieja i Miłość będą zawsze obecne w Waszym życiu.    
 
Duszpasterze i Administratorzy

fot.udost.ks.T.W.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół.

źródło: niedziela.pl

zdjęcia w galerii

Administrator

fot.udost.ks.T.W.

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem, przy symbolicznym grobie czuwa warta - ministranci i Straż Grobowa. 

zdjęcia z poświęcania pokarmów w naszym kościele w galerii

Adminitsrtator

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice