fot.L.Fąfara

Obecna pielgrzymka AD 2017 do stóp Królowej Polski na Jasną Górę była XXXVII.  Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało “Idźcie i głoście Ewangelię” i nawiązywało do hasła obecnego Roku Kościelnego. Abyśmy wszyscy głosili Dobrą Nowinę. Całą pielgrzymkę prowadził mimo wcześniejszych,  poważnych problemów zdrowotnych  Arcybiskup Adam Szal. Jego postawa nie pozwalała na roztkliwianie się nad sobą. A nie brakowało ku temu powodów, gdyż mimo pozornie bardzo dobrej pogody do pielgrzymowania, wielu pielgrzymów nabawiło się mniejszych lub większych urazów. Jednak nad wszystkim panowała radość z możliwości wspólnego wielbienia  Boga na pielgrzymim szlaku.  Niedostępna w przypadku innych płaszczyzn relacji z Bogiem.  Charakteryzuje to wspaniale urywek pieśni:
Tak mnie skrusz, 
Tak mnie złam, 
Tak mnie wypal, Panie  
Byś został tylko ty, byś został tylko Ty,  jedynie Ty.

fot.M.W.

W tym roku procesja na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeszła ulicami dzielnicy Kąt. Pięknie przygotowane ołtarze znakomicie uświetniły nam obchody tej uroczystości.

Administrator

Ołtarze:

fot.j.w.

fot.M.W.

W dniu 28 maja br., w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, uczniowie klasy IIIa i IIIb szkoły podstawowej w Urzejowicach przystąpili po raz pierwszy do I Komunii Świętej. Uczniów przygotowywał wikariusz ks. Tomasz.  Pogoda była piękna. Dzieci wraz z rodzicami zgromadzili się przed kościołem, gdzie powitał ich uroczyście ks. proboszcz. Następnie rodzice pobłogosławili dzieci. Mszę św. poprzedziła procesja wokół kościoła. Dzieci czytały czytania, modlitwę wiernych, śpiewały psalm i wraz z rodzicami składali dary ofiarne. Obecnie trwa Biały Tydzień.

Administrator

poniżej kilka zdjęć

fot.ks.T.W.

Wieloletnią tradycją Urzejowic jest, że w niedziele okresu wielkanocnego na sumie odbywają się procesje eucharystyczne. Dziś, tj. 14 maja, procesja miała szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ Msza święta była odprawiana za strażaków z OSP Urzejowice. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP Kańczuga. 

poniżej kilka zdjęć

ks.T.W.

fot.archiw.paraf.

W tym roku obchodzimy 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja prosi dzieci z Fatimy a przez nie prosi nas: Odmawiajcie różaniec, pokutujcie, podejmijcie obowiązek wynagrodzenia. Ramię Mojego Syna jest coraz cięższe a Ja muszę Je cały czas podtrzymywać. Spełnijmy zadość prośbie Matki Bożej w kontekście rozpoczynającego się miesiąca maja. Naród polski zawsze słynął z pobożności maryjnej. Niech i w tym roku z naszych świątyń, spod przydrożnych krzyży i kapliczek popłynie ten piękny głos Litanii loretańskiej i maryjnych pieśni. Zapraszamy codziennie w miesiącu maju do udziału w Nabożeństwach majowych, które będziemy odprawiać po zakończeniu Mszy świętej wieczornej.

ks.T.Walczak

Obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła w Urzejowicach z relikwiami s. Faustyny, fot. ks.T.Walczak

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łask i(Dz. 699).

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen. 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

ks.T.Walczak

fot.Internet

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask,

a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem,

abyście wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary,

która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.

Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje:

zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie.

Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość,

bo On rzeczywiście zmartwychwstał ! Alleluja!

Administratorzy

 

fot.udost.ks.T.Walczak

Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen"...

źródło: deon.pl

poniżej kilka zdjęć z uroczystości:

Administrator

fot.udost.ks.T.Walczak

Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina nam on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1Kor 10,31). Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy świętej wielkanocnej powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu wyrazimy sobie wtedy wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem znakiem nowego życia.

Panie Jezu Chryste zasiądź między nami,

udziel nam radości Twego Zmartwychwstania;

niech się okażemy Twoimi uczniami a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.

Źródło: Agenda Liturgiczna

fot.j.w.

Administrator

 

 

 

fot.ks.T.Walczak

Jak co roku wspólnota parafialna zgromadziła się na czuwanie i modlitwę przy Grobie Pańskim. Przygotowywaliśmy się do tego przez cały Wielki Post. Jego ukoronowaniem były Rekolekcje, których wygłoszenia podjął się misjonarz ze Zgromadzenia Ojców Saletynów ks. Szymon Data. Dekoracja Ciemnicy i Grobu Pańskiego tradycyjnie została ustawiona przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy współudziale młodzieży. Piękna dekoracja przyozdobiona dodatkowo kwiatami pozwala wchodzić w głębię Męki Pańskiej. W Wielki Czwartek przeżywaliśmy Uroczystą Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Wspominaliśmy ustanowienie tych dwóch nierozdzielnych sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Na koniec Parafianie przygotowali niespodziankę dla pracujących w parafii kapłanów. Przedstawiciele poszczególnych stanów złożyli życzenia ks. Proboszczowi i ks. Wikariuszowi i wręczyli bukiety kwiatów jako dowód wdzięczności za posługę pełnioną przez nich we wspólnocie parafialnej. W Wielki Piątek trwamy w zadumie i ciszy przy Grobie Pana Jezusa. Adorują poszczególne Róże oraz dzieci i młodzież naszej parafii.

ks. Tomasz Walczak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice